Prijzentafel

In 2018 organiseren we alweer 8e editie van de Nationale Korps Competitie. Evenals voorgaande jaren streeft de organisatie naar een prijzentafel die bij een professionele aanpak hoort. Voor 2018 is echter nog geen samenwerking aangegaan met een partner. Dat betekent dat op dit moment nog géén -grote- prijzentafel is gegarandeerd. Mediapartner Zeehengelsport Magazine heeft haar medewerking in dezelfde omvang wel toezegd als voorgaande jaren. Uiteraard is Sportvisserij Nederland dit jaar opnieuw nadrukkelijk van de partij. Daarnaast zijn evenals vorige jaren ook Sportvisserij Zuidwest Nederland en Sportvisserij Midwest Nederland vertegenwoordigd. Hiermee wordt hun goede en duurzame samenwerking met de deelnemers en organisatie van de NKC bevestigd.

Het volledige inleggeld van de teams komt ten goede aan de onkosten van de competitie, inclusief het diner (€20,- p.p.), en de prijzen. Alles gaat dus naar de vissers toe. We zijn hier volledig transparant in, na afloop van de competitie kan een captain desgevraagd inzage krijgen in de kostenverdeling van de competitie. Ook Sportvisserij Nederland zal de financiën controleren.
Het bedrag dat resteert na aftrek van de onkosten wordt op zo'n manier verdeeld, dat er voor een aantal teams geldprijzen zijn. De daadwerkelijke hoogte is mede afhankelijk van de totale onkosten. Pas op de laatste wedstrijddag zal de omvang definitief bekend worden gemaakt.

De winnaar van de Nationale Korps Competitie mag zich Nederlands kampioen noemen. Voor dit team is er de gigantische wisselbeker die door mediapartner Zeehengelsport Magazine beschikbaar is gesteld.Voor de leden van het winnende team zijn zeven Delftsblauwe borden beschikbaar. Uiteraard zullen de medailles die behoren bij het Nederlands kampioenschap ook niet ontbreken. Het team zal tevens worden afgevaardigd naar het WK voor teams. De afvaardiging wordt georganiseerd door Sportvisserij Nederland en als tegemoetkoming voor de onkosten wordt jaarlijks vast budget opgenomen op de begroting van Sportvisserij Nederland. Dit komt dus niet ten laste van de competitie. Er wordt overigens niet nóg een extra geldbedrag als prijs beschikbaar gesteld!

De runner-up van de competitie mag eveneens rekenen op afvaardiging naar het WK voor teams. Ook voor dit team geldt de tegemoetkoming in de onkosten, maar géén extra geldprijs. Voor de leden van het team zijn er de zilveren medailles en is er één Delftsblauw bord beschikbaar.


De bekende medailles in goud, zilver en brons

De nummer drie completeert het podium. De leden van het team ontvangen ieder een bronzen medaille en er is voor het team één Delftsblauw bord beschikbaar. Dit team komt niet in aanmerking voor afvaardiging naar het WK. De nummer 3 kan wel rekenen op een geldprijs.


De Delftsblauwe borden voor het podium van 2015

Bij deze competitie worden dus individuele prestaties niet beloond. Maar net als bij het WK Kustvissen voor korpsen willen we een uitzondering maken voor enkele bijzondere individuele prestaties. De visser die over 5 wedstrijden de grootste rondvis (exclusief paling), de visser die over 5 wedstrijden de grootste platvis (inclusief rog) en de visser die gemeten over 5 wedstrijden de meeste vissen weet te vangen kunnen rekenen op een extra prijs.

Sportvisserij MidWest Nederland en Sportvisserij Zuidwest Nederland willen in 2018 niet ontbreken bij de Nationale Korps Competitie. Zij stellen schitterende ereplaquettes beschikbaar voor de drie individuele vissers die tijdens de competitie het laagste aantal wedstrijdpunten behalen. Daarmee is de gelijkenis met het WK voor korpsen compleet.