Organisatie

Met ingang van 2016 is de Korpscompetitie een samenwerking met Sportvisserij Nederland. De competitie wordt georganiseerd onder auspiciŽn van Sportvisserij Nederland. Ten opzichte van de eerdere vijf edities is er niet veel veranderd in de aanpak en uitvoering. De visser blijft centraal staan en samen met vissers, verenigingen, sponsoren ťn Sportvisserij Nederland gaan we voor een kwalitafief zo goed mogelijke competitie.
De huidige organisatie organiseert de competitie in 2018 voor het 8e en laatste jaar. Vanaf 2019 wordt in overleg met Sportvisserij Nederland het stokje overgedragen.
De organisatie van de NKC is verantwoordelijk voor de juiste gang van zaken en organisatie tijdens de competitie.
Sportvisserij Nederland heeft zitting in de jury en geeft formeel akkoord op de uitslag. Op deze wijze is geborgd dat de toekenning van de titel Nederlands Kampioen en de afvaardiging naar het WK terecht is.
Sportvisserij Nederland is overigens ook verantwoordelijk voor de selectie van individuele vissers in het WK-landenteam en de selectie voor andere internationale wedstrijden. Dit valt dus buiten de verantwoordelijkheid van de NKC-organisatie en deze samenwerking.

De jury is verantwoordelijk voor de behandeling van geschillen en klachten over de uitslag. Conform artikel 12 van de Algemene Voorwaarden is de driehoofdige jury samengesteld uit vertegenwoordigers van de NKC-organisatie, Sportvisserij Nederland en de captains. Namens de eerste twee zijn dit Gilles Traas en Leen van Wensen. De vertegenwoordiging van de captains is door middel van loting bepaald:
wedstrijd 1 Grauvell (Reserve: Hengelhuis Maassluis)
wedstrijd 2 Nightwish (Reserve: Spro Zeevisteam)
wedstrijd 3 Team Schouwen (Reserve: Team Robby Fish / Happy Hookers)
wedstrijd 4 Maver/Wout van Leeuwen (Reserve: De Slufter 1)
wedstrijd 5 De Zeeuwse Vissers (Reserve: Hengelsport Westland)

De wedstrijdleiding is verantwoordelijk voor de organisatie van de wedstrijd, vanaf loting tot en met einde wedstrijd.
Bij de organisatie van de competitie voor teams zijn veel mensen en verenigingen betrokken. Met name op de wedstrijdlocaties zorgen de plaatselijk bekende vissers en verenigingen er voor dat die dag onder optimale omstandigheden kan worden gevist. Het is en blijft daarmee een competitie die door de vissers wordt gedragen.

Aan de hele competitie ligt een draaiboek ten grondslag om te voorkomen dat we dingen vergeten. Met zo'n draaiboek proberen we ook dat alle wedstrijden volgens dezelfde organisatie worden gevist.

Uiteindelijk is het natuurlijk zo dat een aantal mensen zorg draagt voor de centrale coŲrdinatie. Dit zijn, zeg maar, de mensen achter de schermen! Heb je vragen, dan kun je hen natuurlijk altijd benaderen. Wel hebben we ervoor gekozen om Šlle "formele" correspondentie via het secretariaat te laten verlopen. Of het nu gaat om inschrijvingen, uitslagen, protesten, financiŽle of organisatorische vragen, mail dan naar: Ed van Zanten

Het rekeningnummer voor het overmaken van het inschrijfgeld is NL38 RABO 0155 7608 07 ten name van E.E. van Zanten.


Ed van Zanten
korpsvissen@outlook.com
Inschrijvingen, secretariaat en uitslagen
Gilles Traas
g@gtraas.nl
Procesbewaking en externe relaties
Martin vd Drift
martinellensacha@kpnmail.nl
Programmering en controleurs
Jan Groenewegen
jangr@kabelfoon.nl
Wedstrijdorganisatie
Marcel Noort
marcelnoort@versatel.nl
Wedstrijdorganisatie
Arthur van Tienen
atienen@chello.nl
Adviseur
Leen van Wensen
wi1ni9@kpnmail.nl
Eerste jurylid Sportvisserij Nederland